Jak by se vám líbila aplikace, která by uměla každou fotku zařadit do správné složky, každý archiv rozbalit do předem definovaného umístění nebo přejmenovat hudební soubor podle stejného pravidla? S trochou šikovnosti a správným nastavením pravidel přesně tyto funkce poskytne aplikace DropIt, které stačí předat libovolné soubory a ta je zpracuje podle vámi definovaných voleb.

Jedna ikona pro všechno

DropIt je velmi netradiční aplikací, která je určena především pro automatickou organizaci souborů. Je zdarma a velmi snadno se používá. Ačkoliv je vybavena vícejazyčným prostředím, česky zatím bohužel s vámi komunikovat neumí. Její obsluha je však velmi jednoduchá.

Po instalaci se aplikace zobrazí na ploše jako modrá ikona se šipkou. Nejedná se však o obyčejnou ikonu. Ikona je neustále viditelná a slouží jako místo, do kterého lze přetahovat myší soubory. Všechny soubory, které na tuto ikonu přetáhnete, jsou programem zpracovány podle definovaných pravidel. Pokud aplikaci nebudete chtít instalovat, můžete používat její portable verzi, kterou můžete mít vždy u sebe například na svém flash disku.

Ikona programu na ploše s výchozím vzhledem

Ikona programu na ploše s výchozím vzhledem

Vytvoření pravidel

Kliknutím na ikonu pravým tlačítkem myši vyvoláte kontextovou nabídku, jejímž prostřednictvím získáte přístup ke všem možnostem programu. Hned první položkou jsou asociace, které se dají vyložit také jako pravidla, podle kterých budou jednotlivé soubory zpracovávány. Kliknutím na tuto položku získáte přístup ke všem vytvořeným pravidlům. Zde můžete přidávat pravidla vlastní, nebo existující upravovat, případně mazat.

Přehled všech vytvořených pravidel

Přehled všech vytvořených pravidel

Kliknutím na tlačítko New lze přidat nové pravidlo. Tomu můžete udělit libovolný název pro snadnou identifikaci a poté definovat typy souborů, na které má toto pravidlo reagovat. Pro snadné použití obsahuje aplikace také několik ukázek i s vysvětlením, které lze zobrazit pomocí přidružených dvou tlačítek u příslušného pole. Kromě typů souborů může soubory filtrovat také podle velikosti či data vytvoření/úpravy.

Vytvoření nového pravidla pro obrázky

Vytvoření nového pravidla pro obrázky

Aby bylo pravidlo kompletní, je nutné vybrat rovněž akci, která bude pro soubory vyhovující filtru provedena. Na výběr je jich celkem 9: přesunutí, kopírování, komprese, rozbalení, přejmenování, otevření, výpis, smazání a přeskočení. K dané akci pak můžete rovněž definovat například cestu pro přesunutí souborů nebo formát pro volbu přejmenování souborů. K dispozici můžete využít také vnitřní proměnné, jejichž pomocí můžete definovat relativní cesty, pracovat se samotným názvem souboru, datem a časem, případně u hudebních souborů s jednotlivými tagy.

Možnosti použití vnitřních proměnných

Možnosti použití vnitřních proměnných

Chytrým definováním těchto voleb můžete například nastavit automatické přejmenování fotografií podle data vytvoření nebo roztřídění hudebních souborů do složek podle autora a alba. Program nabízí téměř neomezené možnosti a je pouze na vás, jak jeho voleb dokážete využít.

Po definování pravidel stačí vše uložit a přetáhnout příslušné soubory na ikonu programu. Ten je pak zpracuje. Jednodušší už to ani nemůže být.

Profily

Další z voleb programu jsou profily, které umožňují vytvoření více sad pravidel, z nichž pouze jedna může být aktivní. Jako příklad použití může být vytvoření jiných pravidel pro práci a jiných pro použití v domácnosti. Mezi jednotlivými profily můžete pohodlně přepínat a rovněž si je můžete i odlišit ikonou a její velikostí. K dispozici máte více jak 40 různých ikon, případně si můžete zvolit jakýkoliv obrázek z vašeho počítače.

Profily pro různé nastavení pravidel

Profily pro různé nastavení pravidel

Nastavení programu

Přes kontextovou nabídku pravého tlačítka myši získáte rovněž přístup k nastavení programu, které má jistě cenu navštívit. Naleznete zde spoustu voleb, které jsou přehledně rozděleny do záložek. Můžete v něm například změnit jazyk, zapnout spuštění aplikace po startu systému, upravit monitorování vybraných složek (například pro pravidelné mazání dočasných adresářů), určit pravidla v případě duplicitních souborů nebo nastavit metodu komprese při vytváření archivů. Současně zde můžete také zapnout podporu pro zpracování nejen jednotlivých souborů, ale také složek. Voleb je skutečně hodně a je jen na vás, jaké chování programu si s nimi vytvoříte.

Nastavení komprese a šifrování

Nastavení komprese a šifrování

Hlavně pro pokročilé uživatele

Množství voleb, které aplikace nabízí, stejně jako způsob práce s programem, ocení především pokročilí uživatelé. Definování pravidel přece jenom vyžaduje důvtip a také znalost možností různých typů souborů.

Velkou výhodou programu je právě mnoho možností, jejichž pomocí můžete vytvářet chytrá pravidla, kterými aplikace dokáže efektivně organizovat či jinak zpracovávat všechny předané soubory. Už nebudete muset složitě vyhledávat různé složky pro třídění, spouštět různé programy či složitě pracovat s přejmenováním. Řada těchto úkonů může nyní probíhat zcela automaticky a je jen na vás, jak dokážete možností této výborné aplikace využít.