Jedná se o záležitost, která je již dlouhou dobu využívána na většině obdobných konkurenčních službách. Možnosti API Facebooku mají široké použití na velkém množství webů, které jeho prostřednictvím získávají informace z účtů sociální sítě nebo jim naopak umožňuje na Facebook obsah vkládat. Velmi oblíbená je také možnost jednotného způsobu přihlašování na rozličných webových portálech prostřednictvím autentizačních údajů svého profilu. První verze rozhraní Google+ zatím umožňuje pouze čtení informací z účtů uživatelů. Implementaci dalších funkcí zatím Google pouze připravuje a prvotní specifikace mu slouží  pouze pro účely testování.

Webový portál Google+

Webový portál Google+

Jak již bylo zmíněno, z hlediska vývojářů aplikací je značnou nevýhodou použití právě proprietární specifikace, která je pro sociální síť Googlu jedinečná. Vytvořené aplikace tak budou schopny spolupracovat jen a pouze s touto sociální sítí. Místo toho by bylo ze strany Googlu možné využít několik standardizovaných API specifikací. Pro spolupráci s více službami tak bude nutné napsat adekvátní část programu vícekrát různými způsoby, což vývoj značně komplikuje. Standardizovaná rozhraní už přitom využívá velké množství služeb a jednou z nejznámějších platforem je např. OpenSocial API. Google dle vlastních slov v současné době o podobné cestě neuvažuje, a to přesto, že v minulosti obdobné řešení již v řadě svých projektů, z nichž můžeme zmínit nepříliš úspěšnou sociální síť Orkut, využil.

Zdroj: google.com