Možná jste již několikrát použili různé video tutoriály, ve kterých vám někdo jiný přesně předvádí, co máte dělat. Takový návod může být daleko lepší než psaný, protože do textu můžete něco zapomenout uvést. Ve videu lze takovou akci vidět, i pokud se to tvůrci jeví jako samozřejmost.

Na druhou stranu může být problém do videa uvést například klávesovou zkratku, pokud ji samozřejmě neuvedete ve zvukovém záznamu. Může se však stát, že nechcete přidávat do videa zvuk (z důvodu velikosti videa) nebo třeba jenom nemáte mikrofon. V takovém případě musíte nějakým způsobem uvést divákům nejlépe psanou formou, co mají udělat. K tomu lze využít kupříkladu textový soubor, který vám ale může zase zakrýt důležitou část obrazovky, na níž něco demonstrujete.

Proto je vhodné využít program, který vám něco takového dovolí provádět automaticky a přitom nepřekryje celou plochu. Jedním z nich je i SMRecorder.

<p> </p>

Jednoduché okno aplikace SMRecorder.

SMRecorder

Na začátek je vhodné uvést, že SMRecroder nemusí být využit pouze pro natáčení video tutoriálů, ale dobře vám poslouží také jako aplikace pro obyčejné zaznamenávání plochy nebo její části. A to jak v jednom kuse, tak také přerušovaně. Samozřejmě se nevyrovná různým video editorům či profesionálním stříhacím nástrojům, takže mezi jednotlivé sekvence nedokáže přidat přechody, ale pouze navázat jednu video sekvenci na druhou.

Instalace

Program si můžete stáhnout z odkazu pod článkem. Avšak při instalaci jenom automaticky neodklikávejte tlačítko další, ale zastavte se u předposledního kroku, kde vám instalátor nabízí změnit výchozí vyhledávací engine a domovskou stránku. Toto odůvodňuje jako sponzorský čin, jelikož za software nemusíte nic platit. Zde však doporučuji zrušit zaškrtnutí malého boxu v horní části okna a tím pádem domovskou stránku neměnit.

Po dokončení instalace se vám objeví další box, kterého se však již bát nemusíte, jelikož se jedná pouze o možnost automaticky spustit samotnou aplikaci.

<p> </p>

Část instalace, na kterou byste si měli dát pozor.

Vzhled

Hlavní okno aplikace se skládá jen z několika málo tlačítek (bohužel nijak nepopsaných), která vám dovolí zahájit nahrávání, přidat na plochu nějaký obrázek nebo otevřít složku s uloženými videi. Další tlačítka jsou zašedlá, protože slouží k pozastavení či vypnutí nahrávání (které momentálně neprobíhá). Okýnko vám také může ukazovat délku naposledy nahraného videa, dokud jej nevypnete a znova nezapnete.

Nový záznam

K přístupu k nahrávání nového záznamu slouží hned první tlačítko v hlavním okně. Otevře vám nové okno, které obsahuje veškeré potřebné nastavení.

<p> </p>

Okno pro nastavení nového záznamu.

První rozhodující položkou je typ záznamu. Na výběr máte záznam plochy, který dovoluje nahrávat buďto celou plochu nebo jen její část. Video z kamery, které umožňuje nahrávat obraz například ve vaší webkameře. A zvuky plochy a mikrofonu, jenž slouží k záznamu zvuku bez videa, a to zvuku jdoucího na výstup a do vašeho mikrofonu (pokud nějaký máte).

Všechny typy dovolují nastavit cestu pro uložení záznamu a maximální délku záznamu (od 5 do 600 minut nebo neomezeno). Také lze zadat, zda chcete skrýt okno při nahrávání nebo otevřít složku se souborem či samotný soubor ihned po dokončení zaznamenávání.

U záznamu plochy lze vybrat buďto celou plochu nebo pomocí myši vyznačit zaznamenávanou oblast. Automaticky se vám k tomu vypočítá rozlišení. Také můžete vybrat kvalitu komprese nebo snímkovou frekvenci. K tomu lze vypnout či zapnout zaznamenávání kurzoru myši a průhledných oken.

Pokud máte u videa i audio (nebo nahráváte samotné audio), pak můžete zvolit vstupní zařízení zvuku (mikrofon) a jeho hlasitost. Samozřejmě můžete opět nastavit frekvenci, kvalitu nebo počet kanálů. Jestliže nechcete u videa zaznamenávat zvuk, musíte na příslušné kartě (audio) zrušit box Record Audio.

U nahrávání videa z kamery máte pouze možnost zvolit vstupní zařízení.

<p> </p>

Nastavení audia pro záznam.

Přidávání obrázků a oznámení

Mimo obyčejného nahrávání plochy, zvuku a videa z kamery dovoluje aplikace také přidávat nejrůznější obrázky přímo na plochu nad všechna okna, což můžete využít pro vyznačení něčeho důležitého či zobrazení textu apod.

Obrázky si musíte sami vytvořit nebo stáhnout z internetu. SMRecorder vám poté dovolí obrázky přidat s nastavením některé barvy na průhlednou. Průhlednou barvu můžete buďto zvolit sami anebo nechat aplikaci rozhodnout automaticky, která barva je pozadí a má být smazána.

Můžete například vytvořit obrázek, ve kterém bude text se šipkou nebo bublinová nápověda. Při zaznamenávání nahrávání pozastavíte, jednoduše umístíte obrázek na pozadí třemi kliknutími myši a poté nahrávání zase pustíte. Jakmile už obrázek na ploše nechcete, stačí na něj dvakrát kliknout. Pokud chcete mít stejný obrázek na ploše třeba desetkrát, není to žádný problém, stačí jej přidat vícekrát.

<p> </p>

Pomocí programu lze přidat nad všechna jakýkoliv obrázek s nastavenou průhlednou barvou.

Závěr

Aplikace je vhodná pro zaznamenávání vaší aktivity na ploše, nahrávání videa z webkamery nebo vytváření video tutoriálů se slovním popisem (uloženým jako zvuková stopa) či různými obrázky, upozorněními nebo bublinkovými nápovědami. Výbornou funkcí je také možnost pozastavit nahrávání, umístit na plochu nové obrázky a poté nahrávání zase spustit.