Britská organizace Child Exploitation and Online Protection Centre dosáhla toho, že je možné v profilu na Facebooku zobrazovat jakési tlačítko alarmu. To je zcela dobrovolné a je určeno především pro mladistvé ve věku mezi třinácti a osmnácti lety. Ti patří na Facebooku k nejobtěžovanějším a nejšikanovanějším.

<p> </p>

Alarm by jim podle organizace na ochranu práv dětí měl pomoct. Jakmile získají pocit, že jsou obtěžovány, stisknou tlačítko a dostanou s k jednoduchému formuláři, kde vyplní údaje a počkají na radu. Jsou tu také obecné rady ohledně kyberšikany, kontakt na místní policii či telefonní číslo, na které se mohou mladiství obracet.

Child Exploitation and Online Protection Centre vyvinulo obzvláštní aktivitu pro implementaci tlačítka po otřesném případu, kdy byla mladá Britka prostřednictvím sociální sítě vylákána, znásilněna a zabita. V České republice se zatím podobné tlačítko neplánuje, v budoucnu se ho ale možná dočkáme.

Zdroj: PCGH