Komunikace pomocí Instant Messagingu (zkráceně IM) nabízí mnoho výhod, mezi něž patří  hlavně komunikace v reálném čase (řádově v milisekundách), je možné tedy mluvit o "rozhovoru" pomocí počítače. Protokoly IM nabízejí i možnost zobrazovat v panelu kontaktů status vašich přátel, vidíte tedy, zda jsou právě připojeni nebo ne. Většinou je podporován i rozšířený status, který nabízí možnosti jako "nepřítomen", "dlouhodobě nepřítomen", "nerušit" a další. S pomocí některých protokolů můžete dokonce svou přítomnost i skrýt a zobrazovat se tak jen vybraným kontaktům. Pro zkrácení dlouhé chvíle nebo prostě jen pro zábavu si můžete pomocí některých konkrétních implementací IM klientů například zahrát hry.

IM klient je aplikace, která podporuje IM a navíc nabízí například již zmíněné hry a další vlastnosti, které se u různých aplikací liší. Mezi základní funkce, podporované v každém IM klientovi patří možnost údržby a správy kontaktů (možnost řazení do skupin, seznam ignorovaných kontaktů apod.), samozřejmě možnost posílání zpráv nebo formátování textu. Z nějakého důvodu je u nás nejoblíbenější ICQ, zatímco jinde ve světě zdaleka tak oblíbený a používaný není. Pojďme se na výběr nejpoužívanějších IM klientů podívat trochu blíže.

IRC

IRC (Internet Relay Chat) stál u zrodu komunikace prostřednictvím internetu v reálném čase a v tomto článku je zmíněn spíše jen kvůli jeho historickému významu. Na rozdíl například od ICQ neprobíhá komunikace jen mezi dvěma osobami (případně více), ale uživatelé se připojují do takzvaných místností, kde komunikuje každý s každým, tedy podobně jako chat na internetu. 

<p>Komunikace v síti IRC je podobná klasickému chatu na internetu, s tím, že máte mnohem více možností</p>

IRC se nejvíce podobá klasickému chatu každý s každým

IRC klientů je celá řada, jeho podpora je zahrnuta i v několika multiprotokolových klientech, jako jsou Miranda, Kopete nebo Pidgin. Setkat se také můžete například s pluginem do prohlížeče, který umí komunikovat v IRC síti. IRC se u nás netěší velké oblibě, ale v momentech, kdy je potřeba komunikace více lidí v reálném čase, najde uplatnění.

Windows Live Messenger

Asi nejpoužívanějším komunikačním programem je Windows Live Messenger (zkráceně WLM). Umožňuje klasické funkce, které od IM očekáváte, ale i něco navíc a vše ve velmi dobré kvalitě. Mimo psaní textových zpráv nabízí i možnost přenosu souborů, video konference (i samotný přenos hlasu) nebo sdílení. Jeho výhodou je i spolupráce s Outlookem a integrace do systému, kdy můžete WLM ovládat i z panelu Start.

<p>Celosvětově nejpouživanější IM klientem je WLM</p>

Windows Live Messenger - celosvětově nejpoužívanější IM klient

WLM je vychvalován pro svojí stabilní a bezpečnou síť. Na rozdíl od ICQ jsou servery stabilní, nedochází ke ztrátám dat a komunikace probíhá šifrovaně. WLM nabízí i další výhody, jako desítky online her pro zkrácení dlouhé chvíle nebo hezké smajlíky pro hračičky. Navíc dostanete díky službě SkyDrive 25 GB místa zdarma, ve kterém jsou i vyhrazené složky pro sdílení.

Yahoo Messenger

Dříve konkurent, dnes spojenec WLM. Před několika lety se Yahoo Messenger a Windows Live Messenger dohodli a vytvořily vzájemně kompatibilní klienty. Protože byly oba rozšířeny mezi desítky milionů uživatelů, jejich spojení znamenalo upevnění pozic a další nové klienty. O výhodách Yahoo Messengeru lze napsat podobné superlativy jako o WLM.

<p>Yahoo Messenger a Windows Live Messenger spolu tvoří silnou dvojici</p>

Yahoo Messenger (zdroj: messenger.yahoo.com)

Windows Live Messenger i Yahoo Messenger komunikační protokoly jsou podporovány i v alternativních klientech, ale v rozporu s podmínkami použití.

Jabber/XMPP

V poslední době můžete občas něco zaslechnout o Jabberu. Tento protokol u nás alespoň částečně začíná ukrajovat z nadvlády ICQ. Jabber je open-source komunikační protokol. Nabízí očekávané funkce pro komunikační program, ale svou otevřeností napomáhá neustálému vylepšování a udržování ze strany stále silnější komunity. Dočíst jste se o něm mohli i v článku na tomto serveru.

<p>Uživatelské prostředí aplikace Jabbim</p>

Uživatelské prostředí aplikace Jabbim

Registrace do sítě Jabber a nastavení klienta není tak jednoduché jako například ICQ, ale jeho složitost spočívá vlastně jen v pár jednoduchých krocích navíc. Díky otevřenosti může být implementována jeho podpora v různých klientech bez nějakých ohledů na legálnost či nelegálnost počínání. Na konkrétním klientovi pák záleží i další funkčnost, jako odesílání souborů nebo přenos zvuku a videa.

Závěr

Samozřejmě existuje ještě více IM protokolů a velké množství IM klientů, v tomto článku jsou zmíněny jen ty nejrozšířenější. Všechny mají společnou myšlenku a realizují ji podobným způsobem. Společným znakem je ale kvalita, která dalece přesahuje možnosti u nás stále ještě nejpoužívanějšího klienta.