AnyDVD není typickým programem, jako většina ostatních. Jedná se o nenápadnou aplikaci spuštěnou na pozadí. Aplikace se nespouští jako samostatné okno, je schována pod ikonou liščí hlavy v oblasti u hodin. Přes tuto ikonu lze přistupovat k nastavení programu, nápovědě či zkopírovat disk vložený v některé mechanice počítače. Hlavním oknem aplikace je tedy okno s nastavením programu. V něm lze nejen upravit samotné chování programu, ale také změnit jazyk na češtinu, ve které jsou mnohé volby ihned srozumitelnější.

Ikona nabízí přístup k nastavení i kopírování

Rychlá nabídka programu AnyDVD

Čeština velmi potěší

Přítomnost češtiny potěší

Co vše AnyDVD umí?

Aplikace dokáže pracovat s cd, dvd, hd dvd i blue-ray disky. Úspěšně si poradí s odstraněním protipirátských ochran u všech těchto médií. Disky se dále v počítači tváří jako nechráněné a lze je kopírovat pomocí jiných programů nebo samotného AnyDVD.

Není to ale vše, co AnyDVD dokáže. U dvd umí libovolně měnit dvd region, takže ani dvd přivezené z daleké ciziny nebude problém přehrát.

Přehled ochran dvd, se kterými si AnyDVD poradí

Přehled ochran dvd, se kterými si program poradí

Pokud vás obtěžují reklamy či různé upoutávky, lze je automaticky přeskočit a při přehrávání dvd jsou tedy vynechány. AnyDVD zachází tak daleko, že nabízí i přeskočení menu dvd. Po vložení disku do mechaniky je pak rovnou přehráván film. Vskutku geniální a rychlé řešení, avšak ne zcela fungující se všemi filmovými dvd. Stejná funkce je k dispozici i pro disky blue-ray. U disků hd dvd lze stejně jednoduše odstranit rodičovská omezení či zakázané uživatelské funkce.

Tiché přehrávání

Není při sledování filmu snad nic horšího, než zvuk hlasité mechaniky, která čte data jako o závod. Naštěstí AnyDVD obsahuje funkci, která dokáže rychlost mechanik regulovat a snižovat tak hluk. Lze manuálně nastavit chování mechaniky od tichého až po hlučný režim. I při tichém režimu jsou data načítána dostatečnou rychlostí a hluk mechaniky je podstatně nižší. Lze nastavit různé režimy pro různé typy médií. Pro filmová dvd je velmi vhodný tichý režim, který neruší, pro hudební cd naopak mohu doporučit střední rychlost, při které lze přeskakovat skladby s rychlejší odezvou.

Zálohování dvd nemůže být jednodušší

Je-li disk vložen do mechaniky, stačí kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu AnyDVD na panelu start v oblasti hodin a zvolit ?Kopírovat Video-DVD na pevný disk?. Poté se zobrazí velmi strohé okno, ve kterém stačí vybrat zdrojovou mechaniku, cílovou složku pro kopírovaný film a pak už spustit samotné kopírování. Hlavním limitujícím faktorem je rychlost mechaniky, která dokáže data číst pouze omezenou rychlostí a také místo na pevném disku, které velmi rychle ubývá.

Zálohování dvd do počítače

Jedno DVD a za 20 minut je hotovo

Kopírování není nijak náročné na hardware

Kopírování nijak zvlášť nevytěžuje procesor

Je to legální?

Pomocí několika kliknutí myši lze snadno zkopírovat jinak chráněné originální dvd. To se pochopitelně nelíbí žádné filmové společnosti. Na AnyDVD jsou však všichni krátcí. Jeho autoři sídlí v Karibiku, kde americké ani evropské zákony neplatí. Pořizování záložních kopií originálních disků je legální, tudíž se netřeba obávat návštěvy policie. Následná distribuce už však nelegální je!

Za kvalitu se platí

Jedinou nevýhodou jinak bezchybného programu je jeho cena. Bohužel je zdarma pouze 21 dní, poté je pro další používání nutné program zakoupit. Jeho cena se u nás pohybuje výrazně nad hranicí tisícikoruny, což není zrovna málo. Zda za tyto peníze program stojí, si musí každý rozhodnout sám, celkově se však jedná o opravdu šikovnou aplikaci, od které si zvyklý člověk jen těžce odvyká.