Příprava obrázků pro webové stránky vyžaduje úpravu rozměrů, konverzi do vhodného formátu, přidání vodoznaku atd. Naštěstí není nutné uvedené úpravy realizovat na jednotlivých fotografiích individuálně, ale je možné využít některý z nástrojů pro dávkové zpracování obrázků. Mezi nástroje tohoto typu patří program Easy Image Modifier.

Aplikace poskytuje jednoduché a snadno ovladatelné uživatelské rozhraní (bohužel pouze v angličtině). Jsou zde k dispozici veškeré základní funkce využitelné při přípravě obrázků pro web a z těchto funkcí je možné vytvářet komplexní akce aplikovatelné na jednotlivé obrázky nebo jejich skupiny.

Program je distribuován ve formě ZIP archivu a nevyžaduje instalaci. Příslušný archiv stačí stáhnout, rozbalit a program spustit souborem EasyImageModifier.exe. Aplikace je určena pro operační systém Windows XP/Vista/7/8.

První spuštění a uživatelské rozhraní

Při prvním spuštění aplikace je zobrazeno okno, které vyžaduje vyjádření souhlasu s licenčním ujednáním a další okno obsahuje stručný manuál.

Okno s licenčním ujednáním.
Okno s licenčním ujednáním

Uživatelské rozhraní aplikace tvoří jedné okno, které obsahuje panel sdružující veškeré funkce programu (levá část okna). Pravá část okna je kontextově citlivá a její obsah se mění dle zvolené funkce. V horní části uživatelského rozhraní je klasické hlavní nabídka, která obsahuje položky: File, Settings, Help.

Uživatelské rozhraní.
Uživatelské rozhraní 

Otevření obrázků a podporované formáty

V aplikaci můžete pohodlně zpracovat jednotlivé obrázky nebo celé skupiny obrázků. Jsou zde k dispozici různé možnosti pro jejich otevření. Uživatelské rozhraní funkce File list podporuje akce "táhni a pusť", a proto lze obrázky z různých umístění v programu otevřít pouhým přetažením myší do seznamu Loaded images. Umístěním kurzoru myši na položku v seznamu je zobrazen náhled obrázku.

Vytvoření skupiny obrázků v rozhraní File list.
 Vytvoření skupiny obrázků v rozhraní File list

Dále můžete pro otevření jednotlivých obrázků využít tlačítko Load images v horní části uživatelského rozhraní a tlačítko Load folder otevře všechny obrázky z vybraného adresáře. Samozřejmě, že obrázky je možné otevírat také pomocí standardní volby v hlavní nabídce File - Load images nebo využít volbu File - Load folder pro otevření všech obrázků z adresáře.

Na vstupu je podporováno poměrně velké množství různých formátů bitmapové grafiky: BMP, GIF, ICO, JPG, PNG, TGA, TIF a další.

Jednotlivé funkce programu

V případě rozsáhlých seznamů oceníte funkci pro filtrování obrázků před jejich zpracováním. Příslušné rozhraní poskytuje možnost filtrace dle umístění, názvu, přípony nebo velikosti souboru.

Okno pro filtraci obrázků.
Okno pro filtraci obrázků

Hlavní funkce programu jsou obsaženy ve skupině Editing. Pomocí těchto funkcí můžete obrázky rotovat nebo převracet (Rotate/Flip), měnit jejich rozměry (Resize), přidávat okraje v různých barvách (Add padding) nebo vkládat textový vodoznak (Add watermark). Aktivace jednotlivých funkcí je v uživatelském rozhraní indikována symbolem ">" a současně je zobrazen náhled obrázku po vybraných úpravách.

Aktivace vybraných editačních funkcí.
Aktivace vybraných editačních funkcí

Funkce pro rotaci a převrácení (Rotate/Flip) umožňuje obrázek natočit o 90° vpravo i vlevo, otočit o 180° nebo obrázek převrátit vertikálně případně horizontálně.

Funkce pro změnu rozměrů (Resize) poskytuje volby pro nastavení požadované šířky a výšky obrázku v jednotkách px nebo můžete využít volbu pro změnu rozměrů v procentech. Samozřejmostí jsou volby pro zachování poměru stran.

Funkce pro přidání okraje k obrázku (Add padding) je dobře využitelná při přípravě náhledů fotografií pro webové galerie. Příslušné rozhraní umožňuje zadat výsledný rozměr obrázku (včetně okraje) v jednotkách px. Okraj lze vyplnit nejen zvolenou barvou, ale můžete použít také průhledný okraj (volba Transparency) nebo okraj vyplnit opakováním pixelů z použité fotografie (volba Pixel repetition).

Při vkládání vodoznaku (Add watermark) je k dispozici textové pole a volby pro velikost, typ a barvu fontu. Samozřejmostí jsou volby pro umístění vodoznaku ve výsledném obrázku.

Rozhraní pro vložení vodoznaku.
Rozhraní pro vložení vodoznaku

Další funkce (skupina More) jsou využitelné pro třídění obrázků (funkce Sort) podle názvu souboru, velikosti nebo data a funkce Edit file properties umožňuje odstranění metadat nebo změnu časových údajů.

Před spuštěním dávkového zpracování (tlačítkem Process) je možné nastavit požadovaný výstupní formát (volba Change format). Na výstupu jsou podporovány formáty JPG, PNG a BMP. Další funkce umožňují nastavit masku pro tvorbu názvu výstupního souboru (Rename) nebo názvu výstupního adresáře (Set destination).

Závěr a hodnocení

Aplikace Easy Image Modifier představuje šikovnou pomůcku. Program sice neposkytuje tak široké a sofistikované možnosti při dávkovém zpracování obrázků, jako například dříve představená aplikace ImBatch (viz. článek ImBatch: úpravy obrázku rychle a pohodlně), ale při optimalizaci a přípravě obrázků pro webové stránky je velmi dobře využitelný.

Easy Image Modifier obsahuje veškeré základní funkce, které jsou při optimalizaci a úpravách obrázků pro web nejčastěji používány. Jednotlivé funkce můžete snadno aktivovat nebo deaktivovat, nastavit jejich parametry a tím vytvářet požadované akce pro dávkové zpracování vybraných obrázků. Vše je zabaleno v jednoduchém uživatelském rozhraní, které umožňuje intuitivní ovládání. Proto je program vhodný i pro méně zkušené uživatele a na závadu není ani absence češtiny v jeho uživatelském rozhraní.