V předchozích dvou dílech jsme uvedli základní obecné informace i praktické postřehy o možných problémech, které mohou mít na svědomí zpomalení vašeho počítače. Zmínili jsme se také o škodlivém odpadu, který vzniká pravidelným používáním běžných aplikací nebo her.
V tomto pokračování se budeme věnovat praktickému ladění počítače, které bude obsáhlejší a více podrobné než předchozí úvodní díly, nabídneme vám také několik příkladů a postupů. V závěru seriálu se zmíníme o aplikacích, které mohou s laděním systému pomoci.


K věci: Stejně jako jsme se jsme zmiňovali v předchozích dílech: nejedná se o seriál určený pokročilým uživatelům nebo administrátorům, účelem je nabídnout uživatelům možnost vytvořit si představu o fungování operačního systému Windows. Snažíme se tak přiblížit optimalizaci výkonu běžných laickým uživatelům.
 

Stabilita, rychlost, ladění?


Oč vlastně při ladění počítače jde? Jedná se o snahu mít výkonný, stabilní a funkční počítač bez častých zásahů do jeho nastavení nebo hardwarové konfigurace. Samozřejmě mohou mnozí namítnout, že při dnešních cenách hardwarových komponent se vyplatí jejich výměna za výkonnější, tak jakápak optimalizace operačního systému. Souhlasím. Ale to, co se budu snažit uvést, platí snad pro všechny konfigurace a téměř vždy dokáže pomoci. Sice z Trabanta (nic proti majitelů tohoto vozu) Porsche neuděláme, ale můžeme se o to alespoň pokusit.


Častou příčinou zpomalení počítače jsou zbytečně spuštěné aplikace nebo služby - ostatně vždyť jsme se tomu věnovali již v prvním díle seriálu. Problém můžeme vyřešit pomocí nástroje pro správu systému. Klepněte tedy myší na tlačítko Start a zvolte položku Spustit. Do dialogového okna poté zadejte příkaz msconfig a stiskněte klávesu Enter. Tím otevřete nástroj pro úpravu spouštěcích parametrů operačního systému.

Klepněte tedy myší na záložku Po spuštění, kde můžete vidět přehledný seznam všech aplikací, které se automaticky spouštějí po startu Windows. Zrušením zaškrtávacího políčka před těmi nechtěnými a následným klepnutím na tlačítko OK zamezíte jejich spuštění po zavedení operačního systému (změna se samozřejmě projeví až po jeho restartu). Nebojte se, že něco pokazíte, vše se dá vrátit zpět při následujícím spuštění.

Užitečné je také prohlédnout služby sytému. Jejich správce spustíte, když do nabídky Spustit zadáte příkaz services.msc. V okně jejich správce vidíte jednotlivé služby, dvojitým poklepáním na názvu příslušné položky otevřete okno s podrobnějším nastavením, kde můžete měnit jejich stav. každá služba může mít stav Spuštěna, Zastavena nebo Automaticky.

 

 

Zde je jejich stručný popis, jsou seřazeny abecedně:

 

Adaptér výkonu služby WMI - zbytečná služba, doporučuji zakázat, nebo nastavit na Ručně

Automatická konfigurace bezdrátových zařízení -v případě, že máte v PC Wi-Fi kartu a nepoužíváte její ovládací panel, případně pokud připojujete PDA nebo jiné bezdrátové zařízení, tak je vše OK, jinak zakažte

Automatické aktualizace - taktéž již byla zmínka v minulém díle. Pokud ji zakážete, nebudou fungovat automatické aktualizace a nebude možno použít ani Windows Update

Brána firewall / Sdílení připojení k internetu- programátoři systému spojili tyto dvě funkce do jedné, takže pokud chcete použít jednu, musíte i druhou. Pokud nepoužíváte firewall třetí strany, je velmi vhodné tuto službu zapnout a povolit i firewall. Každopádně je možné nahradit ji právě specializovaným firewallem a zakázat

Centrum zabezpečení- centrální správa aktualizací, firewallu, atd, doporučuji zakázat, pokus vše spravovat centrálně a celkem zbytečně

Hostitel zařízení UPnP - každopádně zakázat (UPnP se využívá při sdílení audia a videa po síti / WiFi)

HTTP SSL - potřeba k zabezpečenému připojení k HTTPS serverům, pokud se pohybujete po zabezpečených stránkách, volte automaticky, pokud minimálně, nastavte ručně

Chráněné úložiště - používá se k ukládání citlivých dat, šifrovacích klíčů atd., je velmi vhodné nechat na Automaticky

Klient DHCP- nutné pro skoro všechny typy připojení k internetu, vypněte pouze pokud máte staticky přidělenou IP adresu, v opačném případě nechte na Automaticky

Klient DNS - potřebné pro připojení k internetu, zajišťuje překlad DNS názvy, určitě nechat Automaticky

Kompatibilita pro rychlé přepínání uživatelů - pokud na Vašem počítači pracuje více uživatelů, možná využijete, v opačném případě vypnout

Klient služby sledování distribuovaných připojení - když nepracujete ve víceuživatelském prostředí nebo doméně a zároveň na disku s NTFS, můžete vypnout, bezpečné nastavení je Ručně

Koordinátor DTC - nastavte volbu na Ručně, pokud pracuji s .NET aplikacemi, jinak je možno zakázat

Kurýrní služba - nežádoucí služba Messenger service, využívaná mimo jiné spamem z internetu, důrazně doporučuji zakázat

Lokátor vzdáleného volání procedur - zde doporučuji zvolit volbu Ručně, může mít vazbu na síťové procedury

Motivy - pokud nepoužíváte "nový vzhled" Windows XP, můžete bez obav zakázat.

MS Software Shadow Copy Provider - pokud používáte program zálohování od Microsoft, nastavte na Ručně, jinak můžeme zakázat

Načítání obrázků (WIA) - je zapotřebí, pokud skenujete pomocí vestavěných aplikací Windows nebo Office, každopádně pokud využíváte skenování přes rozhraní TWAIN, můžete zakázat

Nápověda a odborná pomoc - někdy se hodí Nápověda pro Windows, nechte ručně

Nepřerušitelný zdroj napájení - potřebný pro určité záložní zdroje, pokud nějaký vlastníte, zkuste, jestli bude tuto službu potřebovat, jinak můžeme zakázat

Netmeeting / Vzdálené sdílení plochy - povolte, jen pokud tuto službu potřebujete, jinak se jedná o další potenciální díru do systému

Oznamování systémových událostí - závisí na "Systém událostí DCOM+", sleduje systémové události a oznamuje je odběratelům DCOM+ , nechat na Automaticky, některé aplikace ji vyžadují

Plánovač úloh - osobně nemám rád naplánované akce, pokud jste na tom podobně, zakažte, jinak dejte Automaticky

Plug and Play - nastavte volbu Automaticky, využívá se při detekci a konfiguraci hardware, velmi důležité

Podpora NETBIOS nad TCP/IP- tato služba je využívána při online hraní určitých her, pokud tedy nehrajete po síti, doporučuji zakázat nebo vyzkoušet, co zákaz ovlivní. Jinak je to opět potencionální díra do systému

Pracovní stanice - ponechte volbu Automaticky, je využíváno při připojení ke vzdáleným zdrojům jako sdílené složky nebo tiskárny

Prohledávání počítačů - udržuje seznam okolních počítačů v lokální síti, avšak pokud znáte konkrétní jméno počítače, tato služba není třeba a můžeme zakázat

Protokol událostí - důležité nechat na Automaticky, zapisují se do ní systémové události, může pomoci diagnostikovat chyby a problémy

Přihlašování k síti - nutné pro přihlášení do domény, pokud nejste v doméně, zakažte

Přístup k zařízením standardu HID - pokud Vám nefungují například tlačítka přídavná tlačítka na myši, joystiku atd., nastavte na Automaticky, jinak můžeme vypnout

QoS RSVP - nastavte na Ručně, optimalizuje využití sítě, může se hodit

Rozpoznávání hardwaru - Automaticky, hodí se při funkci autorun,, ale například i při připojení USB disku

Rozšíření ovladače WMI - Ručně, zprostředkovává výměnu informací mezi systémem a ovladači

Sekundární přihlašování - asi nevyužijete, tedy pokud pracujete jako uživatel s omezenými právy a občas se potřebujete přihlásit jako administrátor

Server - používá se pro sdílení v síti, pokud nic nesdílíte, můžete vypnout

Síťová připojení - pokud nepoužíváte síť, dejte vypnout, jinak nastavte na Automaticky

Síťová schránka - nejedná se o klasickou schránku Windows, teoreticky i prakticky využitelnou v síti, takže můžete zakázat

Sledování umístění v síti (NLA) - před instalací SP2 byla tato služba nutná pro Windows Firewall / Sdílené připojení k internetu, po SP2 již není třeba proto zakažte. V případě problémů s integrovaným firewallem, nebo sdílením připojení k internetu, nastavte na Automaticky

Služba brány aplikačního rozhraní - před instalací Service Packu 2 byla tato služba potřeba pro Windows Firewall, po SP2 zakažte. Pokud se nemůžete připojit k počítači, sdílejícímu připojení k internetu pomocí služby ICS, nastavte na Automaticky

Služba DDE v síti - služba se sama zakáže po instalaci SP2, pokud jej nemáte, zakažte ručně

Služba inteligentních přenosů na pozadí - nastavit na Ručně, některé aplikace ji potřebují

Služba modelu COM pro zápis na CD (IMAPI) - povolte v případě pokud používáte vypalování přes Windows, v případě používání jiných aplikací (např. Nero) ji můžete zakázat

Služba obnovení systému - může se hodit, ale je třeba si uvědomit, že zabírá místo a paměť?

Služba pro síťová ustanovení - pokud jste v doméně, může se hodit, v opačném případě zakažte

Služba rozpoznávání pomocí protokolu SSDP - spolupracuje se službou UPnP, určitě zakázat

Služba sériového čísla pro přenosná zařízení - tuto službu zakažte, tuto záležitost používají jen přehrávače s vestavěnou ochranou proti kopírování (Windows Media Player)

Služba správy pro správce logických disků - zvolte možnost Ručně, využijete ji, pokud spustíte Správce disků z Windows

Služba WMI - zvolte možnost Automaticky, vyžadují ji některé aplikace jako Windows firewall nebo media player, mohlo by se stát, že po vypnutí už počítač nenastartuje?

Služby IPSEC - zvolte možnost Ručně,hodí se pro připojení v doméně nebo VPN

Smart Card - v případě, že spravujete PC pomocí Smart Card , nechte na Ručně, jinak můžete zakázat

Směrování a vzdálený přístup - po instalaci SP2 je zakázána, pokud SP2 nemáte, tak zakažte

Spouštěč procesů serveru DCOM - zvolit Automaticky

Správa aplikací - používá se při instalacích a odinstalacích programů a jejich synchronizaci s ovládacím panelem Přidat nebo odebrat programy. Zvolte Ručně, ale pokud se vyskytnou problémy s instalací/odinstalací programů (neobjeví se v nabídce Přidat/odebrat programy), nastavte na Automaticky

Správce automatického připojení pomocí vzdáleného přístupu - zvolte možnost Ručně, je třeba pro některé druhy připojení k internetu

Správce BDSM služby DDE v síti - stejně jako DDE, vypnout

Správce logických disků - zvolte možnost Automaticky

Správce relací nápovědy ke vzdálené ploše - vypněte, vzdálenou pomoc používá asi málokdo...

Správce vzdáleného přístupu - zvolte možnost Ručně, je třeba pro některé druhy připojení k internetu

Správce zabezpečení účtů - zvolte možnost Automaticky, používá se při aplikaci uživatelských práv na účty.

Stínová kopie svazku - má vazbu s MS Shadow Copy Provider, nastavte obě stejně

Systém událostí modelu DCOM+ - zvolte možnost Ručně, potřebují ji některé aplikace DCOM+ nebo .NET

Systémové aplikace modelu DCOM+  - stejné jako předchozí případ, nastavte Ručně

Systémový čas - používá se při integrované synchronizaci času v síti, ale existuje spousta aplikací, která tuto službu umí nahradit

Šifrování - zvolte možnost Automaticky, je třeba při aktualizaci ovladačů a pro některé programy. Tato služba je zodpovědná za kontrolu a hlášení digitálně nepodepsaných ovladačů

Telefonní subsystém - je třeba pro připojení k internetu přes modem, může být třeba pro DSL, doporučené nastavení je Ručně

Telnet - po instalaci SP2 zůstane zakázáno

Terminálová služba - nutná při vzdálených připojeních, pokud tedy používáte (vzdálený registr, vzdálená pomoc, vzdálená plocha a podobně), nastavte na Ručně, jinak můžete zakázat

Vyměnitelné úložiště - primární využití je při zálohování na páskové mechaniky, ale zakázání služby by mohlo mít vliv na chování některých CD/DVD mechanik, proto raději nastavte Ručně nebo Automaticky

Výstrahy - používají správci při informování uživatelů v síti, můžete zakázat

Výstrahy a protokolování výkonu - můžete zakázat

Vzdálené volání procedur (RPC) - zvolte možnost Automaticky, nutné a důležité pro běh Windows

Vzdálený registr - rozhodně zakažte, jedna z dalších potenciálních děr do systému

Webový klient - s www stránkami nemá nic společného, můžete zakázat, požívají ji pouze některé programy od Microsoft (např. NetMeeting)

Windows Installer - zvolte možnost Automaticky, vyhnete se tak s případnými problémy s instalací některých programů nebo ovladačů

Zařazování tisku - je zapotřebí při provozu tiskáren včetně virtuálních

Zasílání zpráv o chybách - služba Microsoftu posílá informace v případě, že Vám "spadne" některá aplikace, s klidným svědomím můžete zakázat

Zprostředkovatel zabezpečení NT LM - zvolte možnost Ručně, používá se při některých síťových operacích

Zvuk systému Windows - zvolte možnost Automaticky


K vyšší svižnosti, hlavně u slabších hardwarových konfigurací, pomůže vypnutí vizuálních stylů a efektů. Stačí jen kliknou myší na Ovládací panely a postupovat přes Systém-Upřesnit-Výkon-Nastavení, kde mohu zvolit vizuální efekty dle vlastního uvážení nebo využít předdefinované volby.