Proč? 
Důvodů může existovat celá řada. Počínaje konfigurací systému, způsobu připojení k internetu, ale může jít také o konflikt s jinými aplikacemi nebo došlo k nákaze počítače.
 
Chci eset
zdroj: eset.cz
 
Eset
 
1) Zkontrolujte, zda jste připojeni k internetu
 
Ověřte, zda nemá Váš poskytovatel internetu výpadek. Restartujte WiFi router nebo jiný síťový prvek, pomocí kterého se připojujete k internetu. 
 
2) Odinstalujte ostatní bezpečnostní software 
 
Pokud máte nainstalován i jiný bezpečnostní software s rezidentním štítem, je třeba ho odinstalovat. Mezi programy může docházet ke konfliktu. 
 
3) Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi produktu 
 
V rámci licence můžete vždy používat nejnovější verzi produktu ESET. Pokud budete aktualizovat ob jednu verzi (například přecházíte z verze 7 na verzi 9), je třeba nejprve produkt ESET kompletně odinstalovat a poté znovu nainstalovat.
 
4) Ujistěte se, že máte produkt aktivován
 
Produkty ESET se aktualizují, pouze pokud jsou aktivovány platným licenčním klíčem. 
 
5) Vymažte cache aktualizací 
 
Během stahování mohlo dojít k chybě a poškození souborů.
V hlavním okně programu stiskněte klávesu F5, přejděte do sekce Aktualizace > Obecné a klikněte na tlačítko Vyčistit.
 

Eset

zdroj: eset.cz

Případně přepněte režim aktualizace na Testovací aktualizace. Tuto možnost naleznete v sekci Aktualizace > Režim aktualizace. Po úspěšném dokončení aktualizace virové databáze přepněte zpátky režim aktualizace na Standardní aktualizace.  

6) Zkontrolujte nastavení proxy

hlavním okně programu stiskněte klávesu F5, přejděte do sekce Aktualizace > Proxy server. Pokud proxy nepoužíváte, musí být vybrána možnost Nepoužívat proxy server.

7) Ověřte, že váš počítač není infikován 

Škodlivý kód v počítači může blokovat aktualizace. Proveďte kontrolu počítače pomocí ESET Online Scanneru, který má přístup k nejnovější virové databázi. Pro ověření funkční komunikace se servery ESET stiskněte klávesy Win + R a zadejte příkaz: ping update.eset.com

Eset

zdroj:eset.cz

 

Pokud jste postupovali přesně podle návodu a chyba stále trvá, bude třeba obrátit se na technickou podporu Eset.