Soudní řízení iniciovala belgická společnost SABAM, která paradoxně žalovala internetového poskytovatele připojení Scarlet, a to právě proto, že zmíněné omezení P2P přenosů ve své síti neuplatňoval. Toto rozhodnutí se jí však rozhodně nevyplatilo, neboť Soudní dvůr Evropské unie naopak poskytovatelům filtrování obsahu včetně peer-to-peer přenosů zcela zakázal. Restriktivní přístup k protokolu P2P by se mohl dotknout např. i hojně využívaného protokolu BitTorrent, což by jistě většina uživatelů nevnímala s přílišným nadšením.

Ilustrační obrázek - P2P sítě

Ilustrační obrázek - P2P sítě

Soud své rozhodnutí odůvodníl tím, že veškerý obsah přenášený skrze P2P sítě, rozhodně není chráněn autorským zákonem a nejedná se o ilegální obsah. Dále se odkázal na konkrétní evropské direktivy a základní práva uživatelů, jež právě plošné filtrování přenášených dat zcela jasně omezuje. Dané rozhodnutí je velmi důležité a snad by mohlo posloužit jako určitý precedens v aktuální válce o omezování neutrality a volnosti šíření informací na internetu.

Zdroj: osnews.com