Google ukončil předchozí snímkování obcí v Česku z důvodu odmítnutí registrace Úřadem pro ochranu osobních údajů, o kterou musí požádat každý, kdo chce shromažďovat a zpracovávat jakékoli osobní informace. Konečný verdikt byl úřadem vydán v září 2010 a znemožnil tak pokračování dalšího sběru obrazového materiálu. Hlavními argumenty byly stížnosti různých subjektů a např. občasné problémy s rozmazáváním obličejů zachycených postav na fotkách.

Nám. J. Palacha

Nám. J. Palacha

Google provedl reorganizaci, která by měla zaručit nápravu zmíněných záležitostí lepším dohledem a zvýšení transparentnosti celého procesu. Odpovědným správcem projektu se pro území EU stane irská pobočka firmy, jež bude mít na starost i komunikaci s úřady jednotlivých zemí a vyřizování případných stížností. Dále byly provedeny úpravy parametrů samotného snímkování veřejného prostranství, přičemž se maximální povolenou výškou umístění fotoaparátu stane hranice 2,4 m. Další snímkování by v ČR mělo započít v průběhu nebo koncem tohoto léta.

Praha - Holešovice

Praha - Holešovice