Zcela převratnou technologii Google oznámil již v únoru tohoto roku, avšak teprve v současnoti začíná s její implementací do veřejného vyhledávání. Oproti naprosté většině vyhledávacích algoritmů současnosti je novinka revoluční v tom, že se snaží "pochopit" význam zadaného slovního spojení a na základě toho zobrazit skutečně pouze relevantní výsledky a ne veškeré odkazy, kde je, zjednodušeně řečeno, daný výraz v textu nejvíce zastoupen. Technické pozadí je založeno na analýze obrovského množství "encyklopedických" dat, což umožní do budoucna zobrazovat i související témata a mnohonásobně zvýšit relevantnost výsledků.

Knowledge Graph od Googlu

Nová technologie, nesoucí název Knowledge Graph, v současnosti obsahuje ("chápe") cca 500 miliónů lexémů a až 3 miliardami sousloví. Z principu nového algoritmu vyplývá i to, že v případě výrazu, který může nést více významů, automaticky nabídne k vybrání pouze ten, který uživatel zamýšlí nalézt, a tomu následně zobrazí kontextově odpovídající výsledky. Dalším benefitem nového vyhledávače je to, že na podobném principu jako WolframAlpha dokáže k hledanému výrazu zobrazit i odpovídající faktografii, což může být v prostředí interaktivního vyhledávání velmi užitečně i pro rychlé odhalování neznámých souvislostí. Nová technologie je dostupná zatím pouze v USA, avšak lze předpokládat, že se relativně brzy dostane i do dalších zemí. Vzhledem ke stavu technologického vývoje se tak v blízké budoucnosti můžeme pravděpodobně těšit na velmi zajímavé možnosti.

Zdroj: blogspot.com