Intel vyjádřil razantní nesouhlas u Evropské komise, co se týče stále běžícího sporu o jeho údajném kartelovém prohřešku. Intel přitom požaduje zastavení dosavadních jednání v této věci, anulaci rozsudků a náhradu škod, které mu proces s Evropskou unií napáchal. Podle Intelu jsou rozhodnutí soudních orgánů "evidentně ilegální". Intel totiž údajně od příslušných orgánů nikdy nedostal všechny důkazy o své vině. A na tom staví svůj nynější spor. Evropská komise totiž tvrdí, že propásl odvolací dobu, ovšem ta se podle Intelu začíná odpočítávat až od chvíle, kdy odsouzený subjekt obdrží všechny důkazy, na jejichž základě může operovat. Ty byly Intelu ovšem upřeny.

 <p> </p>

Podle Evropské komise se Intel provinil nekalým konkurenčním bojem, když uzavíral dohody s výrobci počítačů. nabízel jim lukrativní podmínky za to, že budou odebírat a používat jeho procesory. To mělo zásadně poškodit hlavního konkurenta AMD. Tato společnost tak měla například přijít o mnohamilionové zakázky v serverovém segmentu. Podle části obvinění Intel dokonce výrobcům PC platil nebo je všemožně podporoval za to, když do svých počítačů procesory AMD vůbec nebudou montovat nebo aspoň pozdrží novinky.