Popularita formátu PDF velmi vzrostla v posledních letech a není se tedy čemu divit, že je dnes asi nejpoužívanějším formátem pro sdílení dokumentů. Lze do něj uložit téměř jakoukoliv informaci a na každém počítači se zobrazí úplně stejně. A to jsou jeho hlavní výhody, kterými v poslední době doslova převálcoval konkurenci. Dokumenty jsou však často tajné, či uživatel nechce, aby mohl být z nich vykrádán obsah. Pro základní ochranu se nabízejí dva způsoby zabezpečení - ochrana heslem a umístění vodoznaku do dokumentů. Ani jedna z ochran není nepřekonatelná, ale pro běžné použití stačí. Představíme si dvě aplikace ze stejné dílny, z nichž každá je určena pro jeden typ ochrany. Obě jsou zdarma a velmi jednoduše se ovládají.

Batch PDF Watermark

Chcete-li například označit dokument jako tajný, případně jej znehodnotit pro možnost vytištění, je vodoznak to pravé řešení. Právě k jeho přidání je určen program Batch PDF Watermark. Stáhnout jej můžete jako vždycky z odkazu, který je umístěn pod článkem.

Rozhraní aplikace klade důraz na maximální jednoduchost. Je použito rozhraní Ribbon, které je známé především z kancelářského balíku Microsoft Office v posledních dvou verzích. Pokud tedy pracujete s novým MS Office, budete i v této aplikaci jako doma. Na obrazovce je vidět vše, co je třeba k práci. Okno je rozděleno na horní část, ve které lze editovat vzhled vodoznaku, střední část pro zobrazení dokumentů a dolní oblast, která slouží pro manipulaci s dokumenty.

Nastavení textu vodoznaku

Nastavení textu vodoznaku

A jak se s aplikací tedy pracuje od začátku až do konce? Nejdříve je nutné přidat dokumenty, do kterých bude vkládán vodoznak. To lze učinit pomocí funkce táhni a pusť, případně pomocí ikon v levém dolním rohu okna. Přidávat můžete jednotlivé soubory, nebo rovnou celé složky. Přidané dokumenty se objeví ve střední části okna. Ze seznamu můžete samozřejmě omylem přidané soubory odstraňovat, případně měnit jejich pořadí, ve kterém budou zpracovávány. Rovnou můžete nastavit pomocí příslušné ikony i složku, do které budou umístěny nové dokumenty již obsahující vodoznak.

Pak už zbývá jen samotné nastavení vzhledu vodoznaku. Aplikace nabízí dvě možnosti, mezi kterými lze přepínat pomocí záložek. Jednou je vložení textu a druhou použití obrázku. Sami si vyberte tu, která bude více splňovat vaše požadavky.

Použití obrázku jako vodoznak

Použití obrázku jako vodoznak

U obou možností naleznete několik parametrů, kterými lze výslednou podobu upravit. U textu lze nastavit nejen samotný text, ale také font a velikost písma. Samozřejmostí je výběr barvy a umístění textu vůči stránce. Vybrat si můžete z předem definovaných umístění, nebo si můžete nastavit vlastní a to včetně natočení. Zvolit můžete také průhlednost a režim, který bude určovat, zda bude text před nebo za obsahem. Pokud bude vodoznak překrývat text, myslete na to, že by měl být průhledný, jinak nebude možné dokument přečíst. Abyste měli detailní představu o výsledné podobě vodoznaku, můžete využít náhled, který přesně zobrazuje, jak bude vodoznak v dokumentu vygenerován.

Náhled vodoznaku před aplikací do dokumentů

Náhled vodoznaku před aplikací do dokumentů

Druhou možností je použití obrázku místo textu. Vybrat si můžete buď vlastní obrázek, nebo můžete využít některý z připravených. Upravit můžete také jeho velikost. Ostatní parametry jsou stejné jako v předchozím případě. Jedinou nevýhodou je zde nemožnost zvětšení obrázku na více, než je původní velikost.

Jakmile máte všechny tyto parametry nastaveny a vodoznak vypadá přesně, jak si přejete, můžete spustit proces přidání vodoznaku do dokumentů. Tlačítko pro tuto akci naleznete opět při dolním okraji okna. Po dokončení jsou dokumenty uloženy do předem vybraného umístění a již obsahují vámi nastavenou ochranu vodoznakem.

Ukázka dokumentu, který je chráněn vodoznakem

Ukázka dokumentu, který je chráněn vodoznakem

Batch PDF Encrypt

Poněkud jinou ochranu PDF dokumentu poskytuje ochrana heslem. Ta je vhodná například v případech, kdy chcete, aby nečetl dokument nikdo jiný, než komu sdělíte heslo. Přesně takovou ochranu můžete aplikovat na dokumenty pomocí programu Batch PDF Encrypt. Program pochází od stejného výrobce jako program předcházející. Disponuje tedy úplně stejným rozhraním, které se liší pouze funkcemi pro jiný způsob ochrany.

Aplikace nabízí dva různé způsoby zabezpečení dokumentů - heslem a certifikátem. Věřím, že heslo je pro běžné použití zcela dostačující. Nastavit lze heslo vlastníka a heslo pro otevření dokumentu. V případě certifikátu se heslo nenastavuje a stačí vybrat samotný certifikát. Po nastavení způsobu ochrany už stačí jen upravit práva, jaká bude mít uživatel v souboru. Mezi možnosti patří povolení či zakázání kopírování obsahu, povolení čtení z obrazovky, nastavení kvality tisku a upravení práv pro změnu souboru. Nabízeno je hned několik kategorií práv pro úpravy, z nichž si můžete vybrat přesně tu, kterou chcete uživateli povolit.

Ochrana souboru heslem

Ochrana souboru heslem

Po dokončení těchto úprav můžete spustit hromadné zpracování dokumentů. Ty jsou pak chráněny přesně tak, jak jste nastavili.

Jednoduché, ale praktické

Zabezpečení dokumentů je v mnoha případech opravdu nezbytné. Lze se tak chránit proti neoprávněnému kopírování, ale i čtení dokumentů. Oba způsoby poskytují jiný způsob ochrany a zvolit můžete ten, který bude více splňovat vaše představy. Obě představené aplikace jsou ideálním nástrojem pro zmíněné způsoby ochrany. Ovládají se velmi jednoduše, nabízejí dávkové zpracování a jsou zdarma. Mohu je tedy doporučit k vyzkoušení i praktickému používání.