Testování začíná

Aby byly výsledky testování co nejpřesnější, je nutné vypnout všechny programy, které by mohly využívat internetového připojení (icq, outlook a podobně) a také snížit vytížení počítače. Cílem je poskytnout celou šířku pásma připojení a výkon počítače jen pro test. Na tuto skutečnost upozorňují při měření všechny servery.

Testování probíhalo pomocí dvou různých připojení: vysokorychlostní připojení 100/100 Mbit/s a běžné 4/1 Mbit/s.

a) Rychlé připojení - 100/100 Mbit/s

Odhad skutečné rychlosti linky

Maximální možnou teoretickou rychlostí je pro tuto linku po přepočtu hodnota 102400 Kbit/s pro download i upload. K této hodnotě se však měření nepřiblíží a proto se pokusím pomocí jednoduchého měření odhadnout skutečný limit připojení. Stejně tak to můžete zkusit provést i vy podle následujícího postupu.

Při maximálním vytížení linky bylo 200MB dat staženo za dobu 17,8 s. Přenosovou rychlost získáme jednoduchým výpočtem (200 * 8 * 1024)/17,8 = 93195 kbit/s. Upozorňuji, že se jedná pouze o orientační hodnotu, ke které by se testy mohly při největší úspěšnosti přiblížit.

Download 100 Mbit

Rychlost stahování dosahovala ve špičkách velmi vysokých hodnot

Při uploadu 200MB dat na internet bylo dosaženo času 19,1 s. Přenosová rychlost: (200 * 8 * 1024)/19,1 = 85780 kbit/s.

Upload 100 Mbit

Rychlost uploadu byla nejen vysoká, ale i stabilní

Měření probíhala za pomoci programu NetLimiter, který dokáže velmi dobře měřit aktuální přenosovou rychlost i přenesená dat. Důležité je provádět tato měření na serverech, které nelimitují rychlost spojení a disponují dostatečným výkonem i konektivitou.

Po přepočtu zjišťujeme, že se podařilo 100Mbit linku vytížit přibližně na 91% při downloadu a na 83,77% při uploadu. Uvidíme, jak si s podobným úkolem poradí testované webové služby.

Měření webovými službami

Download:

Server 1. test [kb/s] 2. test [kb/s] 3. test [kb/s] 4. test [kb/s] 5. test [kb/s] průměr [kb/s] vytížení linky
dsl.cz 46 487 46 678 58 335 60 055 64 744 55 260 53,96%
speedtest.net 45 639 57 753 66 299 54 728 50 149 54 914 53,63%
rychlost.cz  30 093  26 252  24 742 26 101 30 936 27 625 26,98%
test-rychlosti.mojeip.cz 21 952 18 936 17 584 19 560 26 544 20 915 20,43%
my-speedtest.com  38 927 38 563 36 275 35 864 36 913 37 308  36,43%

 

Server

přenesená data v jednom testu [MB]

dsl.cz  29
speedtest.net 9
rychlost.cz  9
test-rychlosti.mojeip.cz 3,7
my-speedtest.com  34

 Graf 100 Download

Jak můžeme z 1. tabulky a grafu vidět, webové služby si s takto vysokou rychlostí ani zdaleka neporadily. Ty nejlepší dokázaly připojení vytížit na polovinu, jiné sotva na pětinu. V druhé tabulce lze vidět, jaké množství dat použila jednotlivá měření pro stanovení rychlosti. Vzhledem k možnostem připojení, které je schopné přenášet více než 10MB/s, je testovaný vzorek dat u všech měření nedostatečný.

I přes nepřesné výsledky můžeme za vítěze prohlásit dsl.cz spolu se serverem speedtest.net, zbylé služby si na tomto testu doslova vylámaly zuby.

Upload:

Server 1. test [kb/s] 2. test [kb/s] 3. test [kb/s] 4. test [kb/s] 5. test [kb/s] průměr [kb/s] vytížení linky
speedtest.net 42 219 44 246 46 974 42 232 53 776 45 889 44,81%
rychlost.cz 13 221 21 957 19 394 17666 21762 18 800 18,36%
test-rychlosti.mojeip.cz 22 069 19 753 18 935 18 391 15 610 18 952 18,51%
my-speedtest.com 52 792 52 591 53 892 47 927 53 471 52 135 50,91%

 

Server

přenesená data v jednom testu [MB]

speedtest.net 20
rychlost.cz  1,6
test-rychlosti.mojeip.cz  0,4
my-speedtest.com  20

Graf 100 Upload

Test uploadu na 100 Mbit lince dopadl podle očekávání ještě hůře. Test jen potvrdil, že tak rychlým připojením není mnoho počítačů vybaveno a proto jej neumí webové služby ani korektně změřit. Vítězem tohoto měření se stal zahraniční server my-speedtest.com. Uspokojivý výsledek podal také speedtest.net. Čeští zástupci v tomto testu zklamali. Oproti konkurenci testovali připojení jen na velmi malém množství dat, které pro takto rychlou linku opravdu nestačí.

b) Standardní připojení - 4/1 Mbit/s

Odhad skutečné rychlosti linky

Teoretickým maximem linky jsou rychlosti 4096Kbit/s pro download a 1024Kbit/s pro upload. Opět jsem se snažil co nejvíce linku vytížit a zjistit tak, kde leží skutečný "strop" připojení. Při pokusném měření bylo staženo 20MB dat za 41,7 s. Výsledná rychlost: (20 * 8 * 1024)/41,7 = 3929 kbit/s. Opět připomínám, že se jedná pouze o orientační hodnoty. Při uploadování bylo 2,5MB přeneseno za 20,7s. (2,5 * 8 * 1024)/20,7 = 989 kbit/s. Linku se mi tedy podařilo vytížit na 95,9% při stahování a 96,6% při odesílání. Takto dobrého výsledku bylo dosaženo především díky faktu, že se jedná o připojení bez agregace.

Download 4 Mbit

Rychlost downloadu občas kolísala

Upload 1 Mbit

Graf uploadu zobrazuje dokonalý průběh přenosu

Měření webovými službami

Download:

Server 1. test [kb/s] 2. test [kb/s] 3. test [kb/s] 4. test [kb/s] 5. test [kb/s] průměr [kb/s] vytížení linky
dsl.cz 3 217 3 277 3 213 3 284 3 220 3 242 79,16%
speedtest.net 3 926 3 921 3 932 3 908 3 906 3 919 95,67%
rychlost.cz 2 826 2 530 3 887 2 531 3 884 3 132 76,46%
test-rychlosti.mojeip.cz 3 776 3 736 3 768 3 768 3 704 3 750 91,56%
my-speedtest.com 3 928 3 915 3 915 3 934 3 943 3 927 95,87%

 

Server

přenesená data v jednom testu [MB]

dsl.cz 1,25
speedtest.net  4
rychlost.cz  4,7
test-rychlosti.mojeip.cz  3,7
my-speedtest.com  4,2

Graf 4 Download

Všechna měření připojení jsou optimalizována pro nižší rychlosti a to také potvrdily hned první testy. Situace je mnohem vyrovnanější než při testování předchozí linky. Téměř dokonale změřily rychlost přenosu dat oba zahraniční servery. Neztratil se ani server test-rychlosti.mojeip.cz. Zbývající webové služby však na konkurenci ztrácí.

Upload:

Server 1. test [kb/s] 2. test [kb/s] 3. test [kb/s] 4. test [kb/s] 5. test [kb/s] průměr [kb/s] vytížení linky
speedtest.net 974 975 974 976 981 976  95,31%
rychlost.cz 948 952 958 953 961 954 93,20%
test-rychlosti.mojeip.cz 929 933 935 927 933 931 90,96%
my-speedtest.com 971 969 967 957 973 967 94,47%

 

Server

přenesená data v jednom testu [MB]

speedtest.net  1,1
rychlost.cz  0,8
test-rychlosti.mojeip.cz  0,4
my-speedtest.com  1,2

Graf 1 Upload


Závěrečný test byl nejvyrovnanější ze všech. Všechna měření v testu obstála velmi dobře. Přesto i zde vznikly nepatrné rozdíly a oba zahraniční servery si opět odnáší vítězství.

A vítězem se stává...

...server speedtest.net. Ve většině testů poskytoval velmi přesné a vyrovnané výsledky a ani jednou vyloženě nezklamal. K jeho vítězství rovněž přispívají i služby celého webu, který poskytuje přehledné statistiky z celého světa a také líbivé grafické rozhraní samotného měření. Nebýt prvního testu, pral by se o vítězství jistě i server my-speedtest.com. Neposkytuje sice tak komplexní služby jako speedtest.net, avšak po stránce měření rychlosti se vítězi vyrovná. Oba tyto testy mohu doporučit jako relativně spolehlivé, naopak testované české servery mají co dohánět.

Máte námět na podobný test? Pošlete nám tip na článek.