Navigace Google je součástí aplikace Mapy Google, u které je pro zpřístupnění nové služby pouze nutné provést update na poslední verzi. Stejně jako služba Mapy je i navigace pro české uživatele zcela zdarma, a to s veškerými nejnovějšími daty. Jedná se o plnohodnotnou navigaci, využitelnou jak v autě, tak i pro účely turistiky. Navigace je v české verzi výjimečná hned dvěma inovacemi, jimiž jsou funkce hlasového vyhledávání a možnost zobrazení na bázi technologie StreetView. V současné době probíhá zároveň aktualizace fotografické databáze ulic a její rozšiřování o nová zajímavá místa v Česku.

Navigace - standardní mapaNavigace - satelitní mapa

Navigace Google

V poslední době významně narůstá počet uživatelů mapových a mobilních služeb Googlu, což jen podtrhuje statistika za uplynulý rok. Z ní vyplývá celkový nárůst tuzemských uživatelů o více jak sto procent.

Stručný souhrn hlavních vlastností nové služby:

  • Vyhledávání hlasem - cílovou destinaci je možné zadat pomocí mluveného slova (funkční od Androidu 2.0).
  • StreetView - pro lepší orientaci je jednoduše možné, prohlédnout si komplikovaná místa na trase v podobě fotografických snímků.
  • Satelitní pohled - mapu je možné zobrazit v detailních leteckých snímcích a lépe tak určit celkový profil terénu.
  • Vyhledávání na platformě Mapy Google - rozsáhlá databáze firem, úřadů, restaurací atd. Veškerá data jsou průběžně aktualizována.

Navigace - StreetView

StreetView

Navigace dále obsahuje i testovací funkci vyhledávání zájmových bodů podél trasy, jimiž mohou být např. parkoviště, bankomaty, čerpací stanice a podobně.

Podrobnější informace o službě jsou k dispozici na této adrese.

Zdroj: Google, Inc.