Zbytečné plýtvání výkonem spojené s kryptoměnami je téma, kterým se zabývají dokonce již i světová ekologická hnutí. Ta např. vyčíslují, kolik oxidu uhličitého se dostalo do atmosféry díky spotřebované elektřině při těžbě Bitconů. Vlastně všechny od Bitcoinu odvozené měny jsou založeny na náročných výpočtech nutných pro tvorbu "mincí". V opačném případě by totiž  měna nefungovala a na svět by se dostalo např. příliš mnoho Bitcoinů v krátkém čase. To by mohlo jednak negativně ovlivnit hodnotu a jednak by se též dostalo nejspíš příliš mnoho kusů k malé skupině majitelů. Pravdou také je, že výsledkem ohromné spotřeby času a energie je právě a pouze vznik nových Bitcoinů a zajištění provozu sítě (transakce). V Microsoft Research nyní nabídli světové komunitě alternativu. Nabízeným řešením je koncept Permacoin, který vznikl za spolupráce výzkumného týmu z Redmondu a University of Maryland.

 

Představení konceptu Permacoin

 

Hlavní myšlenkou je, že komplikované algoritmy, produkující pouze virtální mince, by mohly být nahrazeny čímsi mnohem užitečnějším. Možná jste již někdy slyšeli i o distribuovaných výpočtech, jejichž implementaci představuje např. software BOINC z Univerzity Berkeley - Váš počítač zkrátka může svůj zbylý výkonnostní potenciál vložit do dílčích vědeckých výpočtů, jejichž řešení posléze zasílá na servery. V návrhu Permacoinu se oproti tomu uvažuje třeba o decentralizované záloze Knihovny Kongresu v USA. Jednalo by se cca o 200 TB dat, která by již nespočívala na jednom či několika málo místech. Dle výzkumníků by současná velikost těžební sítě Bitcoinu poskytla prostor pro uchování až 120 PB (petabyte), přičemž každý člen komunity by u sebe musel přechovávat pouze 4 GB. Další výpočet pak říká, že kdyby uživatelé investovali třeba do SSD namísto do těžebního zařízení Avalon ASIC, kapacita sítě by se rychle zvětšila o dalších 100 PB.

Zdroj: engadget.com