Mít přehled o svých příjmech a výdajích se vyplatí. Díku tomu totiž získáte dokonalou kontrolu nad svými penězi a navíc budete moci lépe šetřit a analyzovat tok svých peněžních prostředků. K evidenci můžete zvolit hned několik přístupů. Mezi tradiční způsoby této evidence patří klasické papírové deníky nebo třeba evidence v tabulkovém editoru, například Excelu. Ani jedna z těchto možností se v pohodlí a výhodách nevyrovná specializované aplikaci, díky které získáte pro evidenci financí zcela nové a velmi užitečné možnosti. Jednou z takových aplikací je RQ Money, která díky českému rozhraní a faktu, že je zdarma, může být ideálním pomocníkem, kterému můžete svěřit dohled nad vašimi transakcemi. Navíc nemusíte aplikaci ani instalovat, díky čemuž si ji můžete velmi rychle vyzkoušet.

RQ Money

Aby bylo možné začít vkládat záznamy do aplikace, je nutné nejdříve zvolit umístění její databáze. K tomu budete vyzváni při prvním spuštění programu. Dobrým umístěním je samotná složka aplikace. Vzhledem k tomu, že se aplikace neinstaluje, budete moci složku s programem i databází snadno přesouvat, třeba na váš flash disk, abyste ji měli neustále při sobě.

Aby byl začátek práce s programem co nejjednodušší, nabízí aplikace po prvním spuštění i průvodce, který vás v celkem šesti krocích seznámí se základními funkcemi aplikace. Po jeho dokončení budete mít dobrý přehled o možnostech a základech, které jsou pro práci s aplikací nezbytné.

Průvodce pro vytvoření nové databáze

Průvodce pro vytvoření nové databáze

Základní kroky pro začátek evidence

První, k čemu vás průvodce vyzve, je vložení osob. Finance můžete evidovat nejen sobě, ale i celé rodině. Pro základní používání však jedna osoba stačí.

Návod pro začátečníky

Návod pro začátečníky

Dále je nutné založit v aplikaci alespoň jeden účet, na který budou peníze vkládány a logicky z něj i čerpány. K účtu je nutné vložit také měnu a popis, díky kterému můžete účty odlišit.

Vložení údajů o účtu

Vložení údajů o účtu

Dalším krokem je vytvoření seznamu kategorií pro vaše příjmy i výdaje. Můžete si tak udělat například kategorii pro náklady spojené s bydlením, dopravou, či stravováním. Tyto kategorie přijdou vhod později pro lepší přehled. Díky nim budete totiž moci efektivně filtrovat jednotlivé záznamy a snadno tak budete moci porovnávat například výdaje za telefonování v průběhu roku.

Správa kategorií pro příjmy a výdaje

Správa kategorií pro příjmy a výdaje

Jakmile máte vloženou alespoň jednu osobu, účet a kategorii, můžete začít do aplikace vkládat jednotlivé transakce, tedy přímo položky výdajů a příjmů. V tomto bodě průvodce končí, protože jste zvládli vše, co je třeba k základní práci s programem. Ta se poté skládá hlavně z přidávání nových transakcí, které zajišťují samotnou evidenci toku vašich peněz.

Vytvoření nové transakce

Vytvoření nové transakce

Možnosti a funkce programu

Jakmile máte vložena základní data díky průvodci, můžete začít plně prozkoumávat funkce programu. Rozhraní aplikace je dostatečně přehledné a jistě se s ním po chvilce naučíte pracovat. Při horním okraji naleznete menu a panel nástrojů, ve kterém se nacházejí identické položky jako v menu.

Okno aplikace s vyplněnými transakcemi

Okno aplikace s vyplněnými transakcemi

Při levém okraji okna se nachází možnosti filtrování transakcí, které pak zaujímají hlavní prostor vpravo. V dolní části pak naleznete sumarizaci a jednoduché grafy vyjadřující situaci na vašich účtech.

 

V možnostech filtrování naleznete vše, co je u jednotlivých transakcí evidováno. Můžete je tak filtrovat podle data, měny, účtu, kategorie, osoby nebo velikosti sumy. Rovněž se nabízí textové vyhledávání. Samotné transakce jsou pak přehledně zobrazovány v tabulce, kde jsou velmi chytře používány barvy, díky kterým je seznam mnohem přehlednější. Díky tomu snáze odlišíte příjmy od výdajů.

Velmi přínosnou hodnotu mají i grafy v pravém dolním rohu okna. Grafická podoba pohybu peněz na účtech je rozhodně přehlednější než pouhé číselné vyjádření.

Přehled o konečném zůstatku na účtech

Přehled o konečném zůstatku na účtech

Pokud budete s programem pracovat více, jistě vás zaujmou i jeho pokročilé funkce. Naleznete zde například kalendář, evidenci opakujících se výdajů i příjmů, možnost tvorby rozpočtu, počítadlo hotovosti, ochranu databáze heslem nebo možnost exportu transakcí do formátů PDF, CSV a XLS.

Nastavení grafického vzhledu aplikace

Nastavení grafického vzhledu aplikace

Aplikaci je možné používat zdarma. Po překročení dvou tisícovek záznamů však přestane fungovat automatické zálohování databáze. To můžete opět obnovit pomocí licenčního klíče, který vám autor poskytne za poplatek 10 euro, což lze brát spíše jako příspěvek na další rozvoj a poděkování, než za koupi licence.

Ideální nejen pro spořivé

Aplikace RQ Money je velmi vhodným pomocníkem pro široké spektrum uživatelů. S přehledem nahradí zápis do tabulkového editoru i klasický papírový deníček. Poskytuje funkce, díky kterým bude evidence rychlá, snadná a lehce z ní získáte různé přehledy a užitečné informace, díky kterým budete moci mnohem lépe analyzovat svoji finanční situaci.