Google+ je dlouho očekávanou konkurencí k sociální síti Facebook. Nabízí velice podobné služby i funkce jako konkurenční Facebook, avšak má trochu lépe zpracované uživatelské rozhraní a je provázán i s dalšími službami od Googlu. Zásadním problémem Google+ je nedostatek běžných uživatelů, kteří by tuto síť používali. Doposud byla totiž registrace možná pouze s digitální pozvánkou.

plus.google.com
Úvodní stránka Google+

Jak bylo uvedeno výše, Google nyní přistoupil na další krok v testování své sociální sítě Google+, který by měl na tuto síť přitáhnout právě poslední scházející věc - běžné uživatele. Tímto krokem je zrušení pozvánek. Kdokoliv se může zaregistrovat na Google+. Stačí navštívit stránku plus.google.com a kliknout na Vytvořit účet.

Zdroj: googleblog.blogspot.com