Bez standardů a mezinárodních norem by dnešní civilizace rozhodně nemohla existovat v podobě jakou známe. Vše je globalizované a stejné technické specifikace jednoduše přispívají k jednodušší mezinárodní spolupráci a obchodu. O tom svědčí i existence Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), která byla založena v roce 1947 a dodnes představuje v podstatě nejdůležitější instutuci, vydávající mezinárodní normy snad pro všechny myslitelné oblasti. Podle Wikipedie existuje aktuálně takovýchto norem asi 18 000 a jejich specifikace posléze přecházejí i do národních zákonů. Dalším globálním hráčem je pak Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) založená již v roce 1906.

LibreOffice Writer 5.0 - ilustrační obrázek

LibreOffice Writer 5.0 - ilustrační obrázek

Divoký nástup počítačů měl ovšem na svědomí ryze marketingový boj mnoha kancelářských formátů, mezi nimiž nakonec zvítězily ty od Microsoftu. Starší soubory Office jsou navíc binární a z velké části proprietární, takže nebylo možné vytvořit kvalitní podporu v jiných aplikacích. Standard OpenDocument 1.2 je oproti tomu plně zdokumentovaný, open source a jeho formáty využívají aplikace jako LibreOffice, Apache OpenOffice a libovolný počet dalších. Podporu již ale obsahuje i MS Office 2013 a novější. Můžeme jen doufat, že nové ISO razítko třeba konečně přispěje k většímu rozšíření ve státní správě.

Zdroj: openoffice.cz