I přes velký výkon dnešních počítačů je stále nutné optimalizovat jak aplikace, tak i samotný operační systém. Avšak ani operační systém nemůže být tak dobrý, aby dokázal vše uhlídat sám. Pak je na uživateli, aby si dával pozor, co všechno instaluje, které aplikace má spuštěny v pozadí, které programy se mu spouští hned po startu systému a kolik místa na disku mu ještě zbývá.

Existuje však velmi málo uživatelů, kteří by všechno kontrolovali sami a navíc manuálně. Jako pomoc pro vylepšení, urychlení a odladění systému můžete použít některý z optimalizačních nástrojů. My si zde dnes představíme TweakNow PowerPack 2009. Podíváme se na jednotlivé možnosti, které nabízí, a v krátkosti popíšeme, k čemu slouží.

 <p> </p>

Možnost pročištění disku.

Vzhled a ovládání

Aplikace je rozdělena na horní menu, levé záložkové menu a pravou část, která zobrazuje obsah jednotlivých záložek. Většina záložek ještě obsahuje vlastní horní menu s několika specifickými ikonkami pro operace nad daty v záložce.

V horním menu můžete najít velmi užitečný box pro textový vstup. Ten slouží k vyhledávání zadaného slova (či slovního spojení) v aplikaci a jako výsledky zobrazí nalezené operace či nastavení týkající se zadaného slova.

Disk Cleaner

První záložka slouží k nalezení a případnému vymazání dočasných či jinak nepotřebných souborů. Můžete si zvolit, které diskové oddíly chcete prohledávat, popřípadě vyloučit z prohledávání složky nebo soubory. Dále lze přidávat či ubírat typy souborů, které se mají hledat a nastavit metodu, co s nalezenými soubory (vymazat či zálohovat a vymazat).

<p> </p>

Analyzátor v akci.

Disk Usage Analyzer

Druhá záložka je určena k analýze místa na disku. Aplikace prohledá vámi zvolený diskový oddíl nebo složku a tu analyzuje. Jako výsledek zobrazí velikost oddílu / složky a počet souborů a složek, které obsahuje. Při prohledávání vytvoří stromovou strukturu složek, kterou si můžete různě rozklikávat a prohlížet si u nich stejné parametry jako u původního oddílu / složky.

U velikosti složky se zobrazuje i grafické znázornění místa, které zabírá v poměru k celkové velikosti nadřazené složky.

Miscellaneous Tools

Tato záložka obsahuje různé nástroje a nastavení. Auto Shutdown slouží k nastavení automatického vypnutí/uspání/hibernaci systému nebo odhlášení uživatele za určitý čas, přičemž si můžete ochránit vypnutí automatického procesu heslem. CD AutoRun dovoluje vypnout automatické přehrání CD a nastavit defaultní audio/video přehrávač. Process Manager zobrazí běžící procesy a uživatel jim může nastavovat prioritu, či je vypínat nebo si o nich zobrazovat nejrůznější informace.

TweakNow Shortcut slouží k vytvoření zástupce, jenž bude spouštět danou aplikaci s předem zadanou prioritou procesu a také před samotným spuštěním aplikace uvolní zadané množství paměti RAM.

Ram Optimizer slouží k rychlému uvolnění zadaného množství paměti RAM, která je zbytečně alokována operačním systémem a neběžícími aplikacemi. Tento nástroj také umožňuje zobrazovat ikonu v oznamovací oblasti, která ukazuje aktuální vytížení procesoru a aktuální volnou paměť.

Virtual Desktop je obdobou více ploch. Vytvoří 4 virtuální plochy, mezi kterými si můžete přepínat a různě na nich spouštět aplikace.

<p> </p>

Automaické vypnutí systému.

Registry Cleaner

Čtvrtá záložka prohledá registry systému Windows a hledá problémové či již nepoužívané záznamy. Výsledek hledání je zobrazen uživateli, který se může rozhodnout, zda dané záznamy vymazat. Každý záznam je označen ikonou reprezentující typ (bezpečné pro smazání, ne zcela bezpečné pro smazání a neznámé).

Vyhledané záznamy si můžete nechat zobrazit pomocí nástroje RegEdit nebo si nechat vypsat pouze záznamy určitého typu.

Registry Defragmenter

Jak již název napovídá, záložka slouží k defragmentaci registrů systému Windows. K dispozici máte pouze jediné tlačítko, které defragmentaci spouští. Aplikace také zobrazuje jednotlivé sekce registrů a jejich aktuální velikost.

Startup Manager

Šestá záložka dovoluje upravovat spouštění aplikací po startu systému Windows. Můžete si upravovat aplikace, které jsou aktuálně nastaveny pro automatické spouštění anebo si přidávat další.

System Information

Tato záložka zobrazuje informace o konfiguraci vašeho počítače a operačním systému. Informace jsou rozděleny do částí: Shrnutí systému, Diskové oddíly, Harddisk, Paměť, Síť, Procesor, Video, Windows a DirectX.

<p> </p>

Informace o vašem počítači a operačním systému.

Track Cleaner

Většina aplikací zanechává při práci dočasné soubory, dokumenty, cookies apod. To se dá poté zneužít pro sledování aktivit na počítači. Osmá záložka aplikace dovoluje prohledat zvolené typy záznamů (hesla, cookies, historie apod.) vybraných aplikací a nalezená data případně smazat. Podporovány jsou Adobe Reader 8, Corel Paint Shop, Explorer, DivX Player, Google Chrome, Media Player, Mozilla Firefox, Microsoft Office, Malování, Paint.Net, QuickTime Player, Real Player, WinRAR, WinZip a další.

Uninstall Program

Tato záložka je určena k odinstalaci programů, které máte ve svém počítači.

Windows Secret

Záložka pojmenovaná Tajemství Windows obsahuje nastavení nejrůznějších parametrů systému Windows. Nastavení jsou rozdělena do kategorií Aplikace, Ovládací panely, Plocha, Smíšené, Síť a Internet, OEM Info, Speciální složky, Nabídka Start, Přihlašování, Jádro a Explorer. Nemá cenu zde rozepisovat všechny možnosti, protože každá kategorie obsahuje úplně jiné a i nastavení v rámci jedné kategorie většinou obsahuje nejrůznější prvky.

<p> </p>

Možnosti nastavení nabídky Start a hlavního panelu.

Quick TuneUp

Tato část obsahuje přístup k problémům v systému Windows a možnost analýzy těchto problémů.

Restore Backup

Při jakékoliv změně pomocí aplikace TweakNow PowerPack dochází k automatické záloze systému v dané oblasti. Kdykoliv si tak můžete jednoduše vrátit jakoukoliv změnu právě pomocí této záložky.

 

Závěr

Podobných aplikací, jako je TweakNow PowerPack, je velká spousta. Všechny nabízí většinou velmi podobné možnosti s malými odlišnostmi. Pokud máte tedy podobný oblíbený program, můžete v diskuzi ostatním uživatelům říct jaký a zároveň uvést, v čem je jiný a lepší.

Výhodou tohoto softwaru je možnost vyvolání zálohy, přehledný systém uspořádání nastavení a navíc je zdarma.