Internetová encyklopedie Wikipedia už má nějakou dobu velký problém. Vzhledem k tomu, že je otevřená příspěvkům od uživatelů a velmi populární, často ji zneužívají nejrůznější politické skupiny. A to prostě a jednoduše tak, že heslo přepíšou neobjektivně ve svůj prospěch, nebo podobným způsobem vytvoří zcela nové. Wikipedia nyní takovým snahám vyhlásila válku. Od nadace The Stanton Foundation za tímto účelem získala 1.2 milionu dolarů, tedy cca 25 milionů korun.

<p> </p>

Do budoucna by za tyto peníze měly být vyvinuty metody, jak neobjektivním heslům bránit. Už nyní se ale rozjíždí iniciativa, do níž jsou zapojeni dobrovolníci z řad vysokoškolských profesorů a studentů. Právě studenti by pod vedením profesorů měli přepisovat hesla tak, aby byla objektivní. Zatím to platí pro anglicky psanou Wikipedii. Zároveň je otázkou, jak co nejlépe určit objektivitu, protože je faktem, že každý má vlastní pohled na kontroverzní problematiku. Řešením je zřejmě uvést všechny názorové proudy a podložit je zdroji.

Zdroj: Networkworld