YouTube již nějaký ten pátek vlastní internetová společnost Google, která v poslední době navíc čím dál tím víc usiluje o dokonalé provázání svých služeb. S tím souvisí  i rušení těch málo využívaných, které pouze odčerpávají čas inženýrů. Nedávno se Google např. rozhodl kompletně zrušit svou bývalou službu Google Videa, která již v současné době skutečně postrádá smysl, a většinu jejího obsahu převést právě na YouTube. O přezdívkách u komentářů se internetová společnost zmínila již na konci června, avšak tehdy informace říkala, že si uživatelé budou moci vybrat mezi dosavadní "anonymní" přezdívkou nebo zmíněným odkazem na svůj reálný Google+ profil.

YouTube.com

YouTube.com

V současnosti je však praxe taková, že v některých případech YouTube, a to především více aktivním "komentujícím", volbu Google+ profilu aktivně nabízí, přičemž setrvání u původního nicku možné sice je, avšak za cenu složitějšího nastavování. Časově je mnohem jednodušší nabídku odsouhlasit a nechat systém automaticky spárovat identitu s profilem na sociální síti. Google k této praxi vede pravděpodobně snaha o získání většího počtu aktivních uživatelů nové sociální sítě, která např. zavedenému Facebooku stále nemůže  ani zdaleka konkurovat. Motivací může být i vidina jisté "samoregulace" a zvýšení kultury komentářů, avšak je zřejmé, že kdo má skutečně potřebu komentovat  zcela anonymně, najde si cestu i tak.

Zdroj: betabeat.com