Pakliže vlastníte zařízení s dotykovým displejem, psaní na virtuální klávesnici zřejmě nepatří k Vašim nejoblíbenějším aktivitám. Zvláště pak, když se ještě nejedná o samotnou "produktivní" práci, ale pouze o rutinní a stále se opakující nutnost zadávání hesla při přihlašování a odemykání zařízení. Řešením má být použití gest v podobě přesných tahů v pevně daném pořadí. Jako podklad tak může být použita v podstatě každá dostatečně složitá fotografie, pomocí níž bude uživatel schopen předem zvolené body nalézt a opět je propojit, kliknout na ně nebo případně provést zcela jiný úkon v podobě nakreslení určitého geometrického obrazce.

Princip fungování tzv. "Picture Password"

Princip fungování tzv. "Picture Password"

Nový způsob přihlašování působí na dotykovém zařízení mnohem elegantněji a je při teoreticky podobné úrovni zabezpečení nepochybně rychlejší. Bezpečnostním problémem však může být mnohem snadnější odpozorování zadávaného vstupu. Zde bude nepochybně záležet i na naprogramované toleranci, která je při daném způsobu přihlašování nezbytná a v současné době je stanovena cca na pět pixelů. Další "drobností" jsou otisky prstů, jichž je při běžném používání na displeji po krátné době nespočet, avšak při použití nevhodně zvolených gest a obrazového podkladu mohou některé z nich vyniknout a minimálně tak neoprávněné osobně velmi zjednodušit cestu k cíli. Podrobné informace o vyvíjené  funkci jsou k dispozici na oficiálním blogu vývojářů.

Zdroj: arstechnica.com